Adviesbureau voor de woningmakelaardij

Dialoog

Onder dialoog verstaan wij twee mogelijke gespreksvormen.

Ten eerste het afrondende gesprek dat altijd plaatsvindt aan het eind een adviestraject. Hierin worden alle punten van de advisering gedetailleerd doorgenomen en worden uw visie en onze visie samengesmeed tot een beleidsdocument waar uw kantoor vele jaren mee verder kan.

Ten tweede kan het zijn dat u als makelaar/ondernemer een of meerdere intensieve (vertrouwelijke) gesprekken wilt hebben, waarin u vragen kunt voorleggen of uw visies toetsen. Een gesprek waarin wij als sparringpartner fungeren en trachten door te dringen tot de kern van de vraagstelling, omdat die om verschillende redenen een, ook voor u, verborgen bestaan kan leiden. Samen, in een open gesprek, knopen ontwarren en weer een heldere blik krijgen op hetgeen waar u mee bezig bent. Zakelijk scherp en vaktechnisch kundig.