Adviesbureau voor de woningmakelaardij

Marktpositionering

Op welke gronden kiest een opdrachtgever voor een bepaalde makelaar? Wat is uw onderscheidende vermogen ten opzichte van uw collega’s? Niet alleen uw kennis en ervaring zijn doorslaggevend voor de beslissing van de consument, vooral ook het eerste contact (je kunt maar één keer een eerste indruk maken), de uitstraling van uw kantoor en de “samenklank” die u weet te vinden met een potentiële opdrachtgever.  Voor een goede marktpositionering is geen One-fits-all formule. De gewenste marktpositie wordt mede op basis van de kantoorfilosofie in overleg met u bepaald en ingepast in de lokale omstandigheden. Concrete doelstellingen worden gekoppeld aan een tijdspad zodat “onderweg” de voortgang gecontroleerd kan worden.

Marktpositionering is niet uitsluitend van toepassing op uw eigen kantoor, maar ook op de makelaardij als beroepsgroep. Waar staat u als lid van een beroepsgroep in uw werkgebied ten opzichte van “de markt” dat wil zeggen: wat vinden de potentiële opdrachtgevers van u, gezien tegen de achtergrond van de branche. Met uw standpunt(-en) oefent u tevens invloed uit op de beeldvorming over de beroepsgroep.

Elke potentiële opdrachtgever die besluit om zijn huis via een makelaar te (ver-)kopen en niet als particulier zelf de markt op te gaan, is winst. Ook indien niet ú de opdracht krijgt, maar een concurrent. De volgende keer krijgt u de opdracht wel. Verbeter de denkbeelden die leven bij de consumenten over de makelaardij als beroepsgroep en in het bijzonder over uw kantoor. Wij adviseren u!