Adviesbureau voor de woningmakelaardij

Sieburgh Planontwikkeling & Strategie B.V.
Adviesbureau voor de woningmakelaardij


Woningmakelaar: een fijn beroep! Maar u bent niet de enige die dat vindt.
Uw beroep staat in de schijnwerpers van de woonconsument. Het is in het belang van uw kantoor en uw beroepsgroep dat “alles klopt”.
Waar wilt u (voor) staan met uw kantoor en vooral, wáárom wilt u dat?

Het creëren van een onderscheidende positie in de woningmakelaardij is het werkgebied van Sieburgh Planontwikkeling & Strategie B.V.

Elk segment van de makelaarsbranche vraagt zijn eigen specifieke kennis van de markt en de mores. De woningmakelaardij neemt daarbij een speciale positie in, omdat de opdrachtgevers in dit segment hoofdzakelijk als privé persoon (consument) optreden. Dat vraagt, naast de gerichte vakkennis, ook andere vaardigheden en kwaliteiten van de makelaar, dan die in de meeste segmenten van de makelaarsbranche, zoals bijvoorbeeld het commerciële vastgoed.

Onze advisering wordt toegesneden op de behoeften en situatie van de opdrachtgever. Onder de menukeuze Adviesthema’s zijn diverse onderwerpen vermeld die apart of in combinatie deel kunnen uitmaken van een beknopte advisering. Noem het een Quickscan.

Alles begint met een eerste en vrijblijvende kennismaking, zie onder Tarieven en Algemene bepalingen. Bij een uitgebreide advisering kunnen de volgende aspecten aan de orde komen, ook hier al naar gelang de individuele behoefte en omstandigheden:

Trendvisie
Vanuit de ontwikkeling van de actuele marktomstandigheden (algemene beeldvorming van de woningmakelaardij) worden lijnen doorgetrokken, om daar de meest waarschijnlijke scenario’s uit te selecteren.

Concept
Op basis van het meest waarschijnlijke scenario wordt een concept opgesteld, geheel toegesneden op de situatie van uw kantoor.

Context analyse
Een, objectief bezien, goed concept is niet automatisch goed voor uw kantoor. De locatie van uw kantoor, de lokale marktomstandigheden en niet op de laatste plaats uw persoonlijkheid en de omvang van uw kantoor, bepalen de keuze voor een bepaald concept. Uw werkwijze, wil die succesvol zijn, moet passen in een groter geheel: de context.

Dialoog
Afrondend komen in een open gesprek alle details aan de orde en worden uw visie en onze  visie samengesmeed tot een beleidsdocument waar uw kantoor vele jaren mee verder kan.

De onder Adviesthema’s genoemde punten maken deel uit van de uitgebreide advisering

Sieburgh Planontwikkeling & Strategie laat u uw eigen denkpatronen heroverwegen, vult deze aan met nieuwe inzichten, of stelt radicaal een geheel nieuw concept voor u op. Vóór alles vindt eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Voor het kennismakingsgesprek worden uitsluitend reiskosten in rekening gebracht. Lees meer onder Tarieven.